Loading...
Mức trả thưởng

Payout Rate

Rate của chúng tôi không cố định, nó sẽ trong khoảng sau đây

  • Thời gian:  50s
  • Rate:  500đ
  • Thời gian:  70s
  • Rate:  600đ
  • Thời gian:  90s
  • Rate:  700đ
Thời gian
50s
70s
90s
Rate
500đ
600đ
700đ
Top